วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
     หน้าแรก
     ที่ตั้งสถานศึกษา
     ประวัติสถานศึกษา
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ตราประจำสถานศึกษา
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     ปรัชญาสถานศึกษา
     ข้อมูลบุคลากร
     ประมวลภาพกิจกรรม
     ปฏิทินกิจกรรม
     ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
     วิจัย โครงงาน สิ่งประดิษฐ
     หลักสูตรการเรียนการสอน
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายชนะ  กฤตานุพงศ์
ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายวิชาการ
     ฝ่ายกิจการนักเรียน/นักศึกษา
     ฝ่ายบริหารทรัพยากร
     ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
     แผนกสามัญ
     แผนกช่างกลโรงงาน
     แผนกช่างไฟฟ้า
     แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
     แผนกช่างยนต์
     แผนกบัญชี
     แผนกคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 


 

 

ประมประffssมวลxiปภาพกิจกรรมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ปีการศึกษา2562
 
ขอแสดงความยินดีกับนายพุทธิพงศ์  ศศิสนธิ์ และนายพัชรพล แสงอนันต์ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ในการแข่งขันฝึมือแรงงานแห่งชาติ  ครั้งที่ 28 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี วันที่ 3 -5 กรกฎาคม  2562 
[15 มิ.ย.62 ]      ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา เวลา  08.30-12.00 น. ณ หอประชุม  อาคารเซนต์โยเซฟ 
[รูปกิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ปวส.1 วันศุกร์ที่ 31 พ.ค.2562    
[รูปกิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ปวช.1 วันศุกร์ที่ 31 พ.ค.2562 ]
[รูปกิจกรรมปฐมนิเทศกนักศึกษาฝึกงาน วันศุกร์ที่ 17 พ.ค.2562]
[รูปกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก์นักเรียนฝึกงาน วันศุกร์ที่ 17 พ.ค.2562 ช่วงเช้า]
[รูปงานชุมนุมครูสังฆมณฑลสุราษฎร์ วันที่ 13-14 พ.ค.2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี]
 
 
ปีการศึกษา2561
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  และเหรียญทองแดง ระดับประเทศ
ค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่ ปวส.
 
ปีการศึกษา2560
 
 
 

                                                                             

บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ
 
บาทหลวงยุทธการ กอบวัฒนกุล
 
 
 
 
 
 
 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
 โรงเรียนสารสิทธิ์วิทยาลัย
 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
 โรงเรียนอรุณวิทยา
 โรงเรียนแสงทองวิทยา
 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยา
 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกกรุงเทพ
 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกบ้านโป่ง
 
 

 

 

 

 

: หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น 0.005 วินาที :
@2010-2015 Edit By : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Power by : พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์