วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ประมวลภาพกิจกรรม
     ปฏิทินกิจกรรม
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายชนะ  กฤตานุพงศ์
ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 


 

 

 

แผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 
 
 
นายจักราวุธ บุญชู
หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 
นายราวินทร์ สามิภักดิ์
อาจารย์ผู้สอน
นายชนะ กฤตานุพงศ์
อาจารย์ผู้สอน
นายจำเริญ เทพพิมล
อาจารย์ผู้สอน
 
นางนฤมล เรืองพุฒ
อาจารย์ผู้สอน
นายอรรถพร เกตุแก้ว
อาจารย์ผู้สอน
 
     
     
     

 

 

 

บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ
 
บาทหลวงยุทธการ กอบวัฒนกุล
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

: หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น 0.005 วินาที :
@2010-2015 Edit By : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Power by : พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์