วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ประมวลภาพกิจกรรม
     ปฏิทินกิจกรรม
     วิจัย โครงงาน สิ่งประดิษฐ์
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายชนะ  กฤตานุพงศ์
ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 


 

 

 

แผนกช่างยนต์

 
 
 
นายนคร  คมขำ
หัวหน้าสาขาช่างยนต์
 
นายภูมเรศ จันทร์แจ่มศรี
อาจารย์ผู้สอน
นายฉัตร์ชัย ดิษฐาน
อาจารย์ผู้สอน
นายศักดิ์ศิริ  นิลเอก
ผู้ช่วยครูแผนกช่างยนต์
 
นายเสฎฐวุฒิ  คงมินทอง
ผู้ช่วยครูแผนกช่างยนต
 
     
     
     

 

 

 

บาทหลวงสมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์
"ไม่มีนักบุญองค์ใด ที่ไม่เคยมีอดีต
ไม่มีคนบาปคนใด ที่ไร้อนาคต"
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

: หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น 0.005 วินาที :
@2010-2015 Edit By : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Power by : พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์