.ll
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
ชื่สฏฐนทอง
     หน้าแรก
     โครงสร้างการบริหาร
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ปฏิทินกิจกรรม
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายชนะ  กฤตานุพงศ์
ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 


 

 

[รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ]

[ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  และเหรียญทองแดง ระดับประเทศ]
[ สรุปเหรียญการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา2562 จังหวัดสงขลา]
[ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563]
[  11 พ.ย.62  กิจกรรมวันลอยกระทง]
[19 พ.ย.62 ]   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น เวลา  08.30-12.00 น. ณ หอประชุม  อาคารเซนต์โยเซฟ
[ 7 พ.ย.62  คณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ได้เข้าประเมินสถานศึกษา ]
 
[สรุปเหรียญการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวเอกชน ครั้งที่ 33 กลุ่มภาคใต้ ]
[ขอแสดงความยินดีกับนายพุทธิพงศ์  ศศิสนธิ์ และนายพัชรพล แสงอนันต์ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ในการแข่งขันฝึมือแรงงานแห่งชาติ  ครั้งที่ 28 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี วันที่ 3 -5 กรกฎาคม  2562]
[รับสมัครนักเรียนใหม่ ( ปวช.) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ฟรีค่าเทอม)

[รับสมัครนักศึกษา ( ปวส.ภาคปกติ ) และ (ปวส.ภาคค่ำ) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รับสิทธิพิเศษจำนวนจำกัด

[รูปกิจกรรมปฐมนิเทศก์นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2562 วันที่ 11 พ.ค.2562]
[วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์เปิดศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1]
[ เครื่องแต่งกายบริหารธุรกิจและช่างอุตสาหกรรม ]
[รูปกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
[วันที่ 10-11 ต.ค.62 โครงการอบรมครูและบุคลากร เรื่องการสร้างข้อสอบออนไลน์และนวัตกรรมการเรียนการสอน]
[รูปกิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ปวส.1 วันศุกร์ที่ 31 พ.ค.2562
[รูปกิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ปวช.1 วันศุกร์ที่ 31 พ.ค.2562 ]
[รูปกิจกรรมปฐมนิเทศกนักศึกษาฝึกงาน วันศุกร์ที่ 17 พ.ค.2562]
[รูปกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก์นักเรียนฝึกงาน วันศุกร์ที่ 17 พ.ค.2562 ช่วงเช้า]
[รูปงานชุมนุมครูสังฆมณฑลสุราษฎร์ วันที่ 13-14 พ.ค.2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี]
[รูปกิจกรรมปฐมนิเทศก์นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2562 วันที่ 11 พ.ค.2562]

 

 

 

บาทหลวงสมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์
"ไม่มีนักบุญองค์ใด ที่ไม่เคยมีอดีต
ไม่มีคนบาปคนใด ที่ไร้อนาคต"
 
 
 
 
 
 
    โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
    โรงเรียนสารสิทธิ์วิทยาลัย
    โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
    โรงเรียนอรุณวิทยา
    โรงเรียนแสงทองวิทยา
    โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
    โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม
    วิทยาลัยฯ ดอนบอสโกกรุงเทพ
    วิทยาลัยฯดอนบอสโกบ้านโป่ง
 
 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์
6/8 หมู่ 6 ถนนชนเกษม 41 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-219122 , 086-4793896 , 095-5609577  โทรสาร. 077-219126