วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
ชื่สฏฐนทอง
     หน้าแรก
     โครงสร้างการบริหาร
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ปฏิทินกิจกรรม
     วิจัย โครงงาน สิ่งประดิษฐ์
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายชนะ  กฤตานุพงศ์
ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 


 

 

[วันที่ 10/08/2561  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และประชุมผู้ปกครอง ทุกระดับชั้น (ผู้ปกครองแต่งกายชุดโทนฟ้า)]
[วันที่ 14-17/08/2561  กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของนักเรียน  นักศึกษา ทุกระดับชั้น]
[25/07/2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์  ในวันที่  25-27 ก.ค. 61
[24/07/2561 งานวันภาษาไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.2561 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  29 กรกฎาคม 2561
[แจ้งนักเรียน  นักศึกษาทุกคน ให้แต่งกายชุดพละ เพื่อมาร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ในวันที่ 23 ก.ค. 2561 ช่วงเช้า]
[แจ้งกิจกรรมและกำหนดการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560]
[วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์เปิดศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1]
[ เครื่องแต่งกายบริหารธุรกิจและช่างอุตสาหกรรม ]

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาพัฒนาวัด อาชีวเอกชน

วันที่ 26 กรกฎาคม  2561 วันที่ 26 กรกฎาคม  2561
   
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์อาชีวะ C กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
วันที่ 25 กรกฎาคม  2561 วันที่ 23 กรกฎาคม  2561
 
กิจกรรมกีฬาสี  ดอนบอสโกเกมส์ ครั้งที่ 31
กิจกรรมกีฬาสี  ดอนบอสโกเกมส์ ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561
ภาพวันที่  17/07/61 Click      ภาพวันที่  18/07/61 Click      ภาพวันที่  19/07/61 Click 
วันที่ 23 กรกฎาคม  2561
   
ค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่  ปวช. ค่ายสัมพันธ์นักศึกษาใหม่  ปวส.
กิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่ ปวช.1 กิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ปวส.1
วันที่ 1 มิถุนายน  2561 วันที่ 1 มิถุนายน  2561
   
   
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากลับจากการฝึกงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 กลับจากฝึกงาน ปฐมนิเทศก์นักศึกษาใหม่ ช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ
วันที่ 18 พฤษภาคม  2561 วันที่ 14 พฤษภาคม  2561
   
 
   
   
   

 

 

 

บาทหลวงสมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์
"ไม่มีนักบุญองค์ใด ที่ไม่เคยมีอดีต
ไม่มีคนบาปคนใด ที่ไร้อนาคต"
 
 
 
 
 
 
    โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
    โรงเรียนสารสิทธิ์วิทยาลัย
    โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
    โรงเรียนอรุณวิทยา
    โรงเรียนแสงทองวิทยา
    โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
    โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม
    วิทยาลัยฯ ดอนบอสโกกรุงเทพ
    วิทยาลัยฯดอนบอสโกบ้านโป่ง
 
 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์
6/8 หมู่ 6 ถนนชนเกษม 41 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-219122 , 086-4793896 , 095-5609577  โทรสาร. 077-219126