วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
     หน้าแรก
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ปฏิทินกิจกรรม
     วิจัย โครงงาน สิ่งประดิษฐ์
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายอรุณเกียรติ จันทร์ส่งแสง
ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 


 

 

 

[ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล]
[แจ้งกิจกรรมและกำหนดการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560]
[วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์เปิดศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1]
[สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 31 กลุ่มภาคใต้ ]
[ เครื่องแต่งกายบริหารธุรกิจและช่างอุตสาหกรรม ]
[30 ส.ค. 2560]    ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
[19-21 ตุลาคม 2560]   นักเรียน นักศึกษา  ทุกระดับชั้น กิจกรรมค้นคว้าอิสระ
[30-31 ตุลาคม 2560]    เปิดทำการเรียนการสอน  สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
[1 พ.ย. 2560]    ส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อนที่งานทะเบียน

 

 

 

บาทหลวงสมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์
"ไม่มีนักบุญองค์ใด ที่ไม่เคยมีอดีต
ไม่มีคนบาปคนใด ที่ไร้อนาคต"
 
 
 
 
 
 
    โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
    โรงเรียนสารสิทธิ์วิทยาลัย
    โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
    โรงเรียนอรุณวิทยา
    โรงเรียนแสงทองวิทยา
    โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
    โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม
    วิทยาลัยฯ ดอนบอสโกกรุงเทพ
    วิทยาลัยฯดอนบอสโกบ้านโป่ง
 
 
 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์
6/8 หมู่ 6 ถนนชนเกษม 41 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-219122 , 219126 , 286014 , 086-4793896  โทรสาร. 077-283906