วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ประมวลภาพกิจกรรม
     ปฏิทินกิจกรรม
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายชนะ  กฤตานุพงศ์
ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 


 

 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

 
 
 
นายเอกราช์  อาจณรงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
 
นางกนกวรรณ ธนาพล
งานพัฒนาวินัยนักเรียน นักศึกษา (ผู้หญิง)
นายสุบัณฑิต ทิพย์มนตรี
งานกิจกรรม อวท.
นางสาวดาริกา ญาโณ
งานโครงการพิเศษ
นายเด่นพงษ์  แซ่เอี๊ยบ
งานพัฒนาวินัยนักเรียน นักศึกษา (ผู้ชาย)
 
     
     
     

 

 

 

บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ
บาทหลวงยุทธการ กอบวัฒนกุล
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

: หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น 0.005 วินาที :
@2010-2015 Edit By : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Power by : พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์