วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ประมวลภาพกิจกรรม
     ปฏิทินกิจกรรม
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายชนะ  กฤตานุพงศ์
ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 


 

 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
 
นายวิบูลย์ศักดิ์  วงษ์แหวน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
นางนฤมล  เรืองพุฒ
งานบุคลากร

นายนิโรจน์   อรัญไสว
งานอาคารสถานที่

นางอันธิกา   ชูณรงค์
งานการเงิน
นางสาวอรอนงค์  ขุนทองแก้ว
งานบัญชี

นางสาวสุธิตษา   ผาวัลย์
งานพัสดุ

นางสาวฉัตรวิริญ  โจหิงค์
งานธุรการ
     
     
     

 

 

 

บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ
บาทหลวงยุทธการ กอบวัฒนกุล
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

: หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น 0.005 วินาที :
@2010-2015 Edit By : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Power by : พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์