วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ประมวลภาพกิจกรรม
     ปฏิทินกิจกรรม
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายชนะ  กฤตานุพงศ์
ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 


 

 

 

แผนกสามัญ

 
 
 
นางศรัญญา กลการ
หัวหน้าแผนกสามัญ
 
นายวิบูลย์ศักดิ์ วงษ์แหวน
อาจารย์ผู้สอน
นางเสาวณี  ชุมศรี
อาจารย์ผู้สอน

นางกนกวรรณ ธนาพล
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวสุธิตษา ผาวัลย์
อาจารย์ผู้สอน
นายนิโรจน์ อรัญไสว
อาจารย์ผู้สอน
     
     
     

 

 

 

บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ
บาทหลวงยุทธการ กอบวัฒนกุล
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

: หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น 0.005 วินาที :
@2010-2015 Edit By : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Power by : พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์