วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ประมวลภาพกิจกรรม
     ปฏิทินกิจกรรม
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายชนะ  กฤตานุพงศ์
ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 


 

 

 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

 
 
 
นายสิทธิพร  ทองแกมแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 
นางเสาวณี  ชุมศรี
งานแนะแนวและความร่วมมือ (MOU)
นางสาววลัยลักษณ์  ทองสาร
งานประชาสัมพันธ์และข้อมูลสารสนเทศ
นายไกรศร  กรดมาก
งาน แนะแนว
นายนคร  คมขำ
งาน MOU และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
     
     
     

 

 

 

บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ
บาทหลวงยุทธการ กอบวัฒนกุล
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

: หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น 0.005 วินาที :
@2010-2015 Edit By : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Power by : พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์