วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
     หน้าแรก
     ที่ตั้งสถานศึกษา
     ประวัติสถานศึกษา
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ตราประจำสถานศึกษา
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     ปรัชญาสถานศึกษา
     ข้อมูลบุคลากร
     ประมวลภาพกิจกรรม
     ปฏิทินกิจกรรม
     ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
     วิจัย โครงงาน สิ่งประดิษฐ์
     หลักสูตรการเรียนการสอน
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายชนะ  กฤตานุพงศ์
ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายวิชาการ
     ฝ่ายกิจการนักเรียน/นักศึกษา
     ฝ่ายบริหารทรัพยากร
     ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
     แผนกสามัญ
     แผนกช่างกลโรงงาน
     แผนกช่างไฟฟ้า
     แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
     แผนกช่างยนต์
     แผนกบัญชี
     แผนกคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 


 

 

 

วิจัย  โครงงาน  สิ่งประดิษฐ์

E-Learning English
E-Learning วิชา ระบบคอมพิวเตอร์
ปี 2561 เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562
โครงงานเครื่องเขย่าแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถควบคุมความเร็วและตั้งเวลาได้
โครงงานจัดทำเครื่องตรวจจับระดับน้ำ
โครงงานตู้อบผลไม้ด้วยฮีทเตอร์
โครงงานตู้อบผลไม้ด้วยฮีทเตอร์อินฟราเรด
โครงงานโต๊ะสะท้อนการเคลื่อนไหวด้วย LED อินฟราเรด
โครงงานถังขยะตรวจจับการเคลื่อนไหว
โครงงานถังขยะตรวจจับความเคลื่อนไหว
โครงงานไฟท้ายรถจักรยาน
 โครงงานรถสามล้อดริฟ
โครงงานอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลหมาก
โครงงานอุปกรณ์เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์
โครงงานอุปกรณ์ชาร์จแบเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์
โครงงานอุปกรณ์ดัดขอบวงล้อ
โครงงานอุปกรณ์ถ่างใส่ผ้าเบรก
โครงงานอุปกรณ์ถ่างใส่ผ้าเบรค
โครงงานอุปกรณ์ประคองล้อ
โครงงานอุปกรณ์รัดเข็มขัดยางหัวเพลา
โครงงานแอปพลิเคชั่นในมือถือเรื่องใบขับขี่

การสร้างส่ือการเรียนการสอน ภาษา HTML ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บาทหลวงสมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์
"ไม่มีนักบุญองค์ใด ที่ไม่เคยมีอดีต
ไม่มีคนบาปคนใด ที่ไร้อนาคต"
 
 
 
 
 
 
    โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
    โรงเรียนสารสิทธิ์วิทยาลัย
    โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
    โรงเรียนอรุณวิทยา
    โรงเรียนแสงทองวิทยา
    โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
    โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยา
    วิทยาลัยฯ ดอนบอสโกกรุงเทพ
    วิทยาลัยฯ ดอนบอสโกบ้านโป่ง
 
 

 

 

 

 

: หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น 0.005 วินาที :
@2010-2015 Edit By : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Power by : พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์