วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
     หน้าแรก
     ที่ตั้งสถานศึกษา
     ประวัติสถานศึกษา
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ตราประจำสถานศึกษา
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     ปรัชญาสถานศึกษา
     ข้อมูลบุคลากร
     ประมวลภาพกิจกรรม
     ปฏิทินกิจกรรม
     ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
     วิจัย โครงงาน สิ่งประดิษฐ์
     หลักสูตรการเรียนการสอน
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายชนะ  กฤตานุพงศ์
ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายวิชาการ
     ฝ่ายกิจการนักเรียน/นักศึกษา
     ฝ่ายบริหารทรัพยากร
     ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
     แผนกสามัญ
     แผนกช่างกลโรงงาน
     แผนกช่างไฟฟ้า
     แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
     แผนกช่างยนต์
     แผนกบัญชี
     แผนกคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 


 

 

 

วิจัย  โครงงาน  สิ่งประดิษฐ์

E-Learning English
E-Learning วิชา ระบบคอมพิวเตอร์
ปี 2561 เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562
โครงงานเครื่องเขย่าแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถควบคุมความเร็วและตั้งเวลาได้
โครงงานจัดทำเครื่องตรวจจับระดับน้ำ
โครงงานตู้อบผลไม้ด้วยฮีทเตอร์
โครงงานตู้อบผลไม้ด้วยฮีทเตอร์อินฟราเรด
โครงงานโต๊ะสะท้อนการเคลื่อนไหวด้วย LED อินฟราเรด
โครงงานถังขยะตรวจจับการเคลื่อนไหว
โครงงานถังขยะตรวจจับความเคลื่อนไหว
โครงงานไฟท้ายรถจักรยาน
 โครงงานรถสามล้อดริฟ
โครงงานอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลหมาก
โครงงานอุปกรณ์เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์
โครงงานอุปกรณ์ชาร์จแบเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์
โครงงานอุปกรณ์ดัดขอบวงล้อ
โครงงานอุปกรณ์ถ่างใส่ผ้าเบรก
โครงงานอุปกรณ์ถ่างใส่ผ้าเบรค
โครงงานอุปกรณ์ประคองล้อ
โครงงานอุปกรณ์รัดเข็มขัดยางหัวเพลา
โครงงานแอปพลิเคชั่นในมือถือเรื่องใบขับขี่
การสร้างสื่อการเรียนการสอนพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมFlip PDF Professional

การสร้างส่ือการเรียนการสอน ภาษา HTML ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บาทหลวงสมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์
"ไม่มีนักบุญองค์ใด ที่ไม่เคยมีอดีต
ไม่มีคนบาปคนใด ที่ไร้อนาคต"
 
 
 
 
 
 
    โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
    โรงเรียนสารสิทธิ์วิทยาลัย
    โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
    โรงเรียนอรุณวิทยา
    โรงเรียนแสงทองวิทยา
    โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
    โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยา
    วิทยาลัยฯ ดอนบอสโกกรุงเทพ
    วิทยาลัยฯ ดอนบอสโกบ้านโป่ง
 
 

 

 

 

 

: หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น 0.005 วินาที :
@2010-2015 Edit By : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Power by : พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์