รูปภาพ รายละเอียด
โรงเรียนพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ขอมอบเกียรติบัตรไว้เพื่อแสดงว่า โรงเรียนอาชีวะ ดอนบอสโกสุราษฎร์ ให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรม ในงาน "รายงานผลการจัดการศึกษาและการแข่ง ขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2553" ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 254 ณ โรงเรียนพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายสันต์ธัช ศีลปธีรธร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันวิชาชีพประเภทโปรแกรม FLASH 8 ANIMATION ระดับปวช. งาน"มหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไทองค์ราชัน" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองศิริราชสมบัติครบรอง 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายนัฐพงษ์ ขุนดำ ได้รับรางเหรียญทอง การแข่งขันวิชาชีพ สาขางานเครื่องรับโทรทัศน์ งาน"มหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไทองค์ราชัน" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองศิริราชสมบัติครบรอง 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2553 ดาวโหลดหลักสูตรที่นี้
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2552 ดาวโหลดหลักสูตรที่นี้
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2551 ดาวโหลดหลักสูตรที่นี้

ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557